O galerii

Galerii Kmoch založil můj manžel MUDr. Lubomír Kmoch, pro kterého bylo umění velkým koníčkem. Založil svoji sbírku současného umění.
Po několika letech zjistil, že se mu líbí jiní autoři a naopak by se
s některými dosud nabytými díly mohl rozloučit.
Tak vznikla Galerie Kmoch.
Nyní se synem Mgr. Štěpánem Kmochem pokračujeme v jeho odkazu a snažíme se tak krok po kroku naplňovat jeho sen. Zůstáváme malou pražskou galerií, která se zabývá prodejem současného umění. Kromě nabídky děl z galerie a od našich dlouholetých sběratelů, Vám také rádi s výběrem umění poradíme.
Pozornost zaměřujeme na personalizované služby. To znamená, že našim klientům doporučujeme perspektivní autory a díla, která poté za výhodných podmínek zajistíme. Umění pro naše zákazníky vybíráme stejně svědomitě, jako kdybychom jimi doplňovali naši vlastní sbírku. Takovéto poradenství je zdarma a některá díla Vám zajistíme i za lepší ceny, než v naší galerii či zde na stránkách. Finanční částka, kterou chcete do umění investovat, je zcela na Vás. Přijímáme nabídky na takovýto individuální prodej od 10.000,- Kč až po milionové částky.
Shora uvedeným způsobem (tedy poradenstvím) můžeme zajistit, že bez ohledu na naši současnou nabídku vybereme společně vždy dílo, na které budete s radostí pohlížet, a zároveň dílo, které bude výhodnou investicí.
Co se týče naší nabídky, soustředíme se na současné (žijící) autory, neboť pouze u nich můžeme stoprocentně ověřit pravost nakupovaných děl a pořídit k nim certifikát, fotografii autora s dílem apod. Nákupu starších autorů se však nebráníme. Pouze v této souvislosti vždy zdvořile upozorňujeme, že většina děl starších autorů již svého hodnotového maxima dosáhla a není u nich tedy zdaleka takový potenciál růstu, jaký skýtají současní (často v dnešní době nedocenění) autoři.

ukázka uměleckých děl

Na obrázku vpravo jsou příklady děl, která jsme svým klientům pomohli obstarat. Jedná se pouze o ukázku, a tak ne všechna vyobrazená díla jsou na prodej. Více příkladů děl, které jsme pro své klienty obstarali, naleznete zde.

Reference

Moje zkušenost s Galerií Kmoch je velmi pozitivní. Co mě zejména zaujalo, byla ochota přizpůsobit se mému času, ochota se mi maximálně věnovat, přátelské, na nic si nehrající prostředí. A v neposlední řadě - doklad o koupi byl na nejvyšší profesionální úrovni, kterou jsem zažila.

Samozřejmě - jako jediní na trhu - měli dostupnou grafiku Oldřicha Kulhánka - JOB (I), kterou jsem už dlouho chtěla.

Mgr. Alena Chlumská, MBA, jednatelka společnosti Seven Reasons s.r.o.

Nemohu se označit za sběratele uměleckých předmětů a děl. Mám ale umění rád, rád se potěším pohledem na krásnou věc a ještě raději dávám svým blízkým a přátelům dárky, které potěšují srdce i duši. A právě takové věci nacházím na stránkách a v nabídkách Galerie Kmoch. Vzal jsem na vědomí, že se soustřeďují jen na současné umění a žijící autory - i když bych si velmi rád vybral i ze starších děl. Ale nabídka současného umění je - především v e-mailových akcích této galerie - krásná. Obrazy, grafiky, nádherná skleněná produkce pana architekta Šípka a mnohé další: podle mne není možné si nevybrat.
A pokud se takto podporuje i duševní život národa a kultivujeme umělecké cítění, pak si není více co přát. Snad jen, aby Galerii ta aktivita dlouho vydržela.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., proděkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Jako letitý sběratel grafik jsem měl možnost spolupracovat s řadou českých i zahraničních galerií a musím potvrdit, že s Galerií Kmoch je dosavadní spolupráce bez jakýchkoliv konfliktů a setkávám se jen s ochotou, solidností a čestností. Jsem maximálně spokojen, neboť spolupráce byla, je a určitě bude profesionální, rychlá a korektní.

Tak, jak jsem se již zmínil, spolupracoval jsem a spolupracuji s řadou zahraničních i tuzemských galerií a zdroji (AUKRO, EBAY, AMAZON apod.), ale velice často k vyřizování využívám členy své rodiny, nebo i kolegy.

Nevím proč, ale ve Vašem případě jednám napřímo, asi intuice čestného jednání.

Soukromý sběratel, jehož přáním je zůstat v anonymitě

MUDr. Lubomír Kmoch

sestavování soukromých sbírek a další poradenství ve světě umění

Vztah k umění jsem si vybudoval již dávno, ale sbírat umění jsem začal až zhruba před patnácti až dvaceti lety. Po několika letech mnou nasbíraná umělecká díla zvýšila svoji hodnotu několikanásobně. A vtom jsem si uvědomil, že umění je nejen krásné, ale také může být velmi dobře zhodnocenou investicí. Ze soukromé sbírky tak vznikla galerie a několik našich stálých zákazníků se začalo zajímat o rady spojené s výběrem umění. Proto jsem začal poskytovat i poradenství, v rámci něhož svým klientům sestavuji umělecké sbírky na míru tak, aby byly tyto sbírky nejen krásné, ale i dobrou investicí.
Chcete-li mne kontaktovat osobně, napište mi e-mail na kmoch@galeriekmoch.cz či zavolejte na tel. 602 283 112.

Ing. Marie Kmochová

jednání se zákazníky a poradenství ve světe umění

Domnívám se, že ženy mají ke krásnému umění tak nějak blíže. Nicméně nebudu zastírat, že mě ke skutečnému umění přivedl můj manžel a jeho nadšení pro umění. Zpočátku zejména pro obrazy a plastiky, později i pro fotografie a grafiky.
V naší galerii mě těší práce s plastikami našich nejznámějších uměleckých sklářů. Nedílnou součástí umění je také design, a tak se starám také o tuto složku naší galerie, kterou budeme postupně více rozvíjet.
Protože mě vždy také naplňovala práce s lidmi, v naší galerii se zabývám péčí o zákazníky.
Chcete-li mě přímo kontaktovat, může mi volat na tel. 602 386 665 nebo mi napsat e-mail na adresu marie@galeriekmoch.cz.