O Galerii Kmoch

Galerii Kmoch založil můj manžel MUDr. Lubomír Kmoch, pro kterého bylo umění velkým sběratelským koníčkem. Vytvořil tak svoji sbírku současného umění a po nějaké době zjistil, že se mu mění pohled na získaná díla, s některými by se mohl rozloučit a jiná naopak u něj stoupala na hodnotě. A tak položil základy naší Galerie Kmoch.

Po jeho smrti  se snažíme se synem Štěpánem v jeho odkazu pokračovat jak nejlépe dovedeme a pokoušíme se tak společně krok po kroku naplňovat jeho sen. Zůstáváme rodinnou pražskou galerií, která se zabývá současným uměním. Naše nabídka je tvořena díly současných umělců nebo současnými díly od našich dlouholetých sběratelů. Také Vám  rádi s výběrem umění poradíme. Pozornost zaměřujeme na personalizované služby. To znamená, že našim klientům doporučujeme perspektivní autory a díla, která poté za výhodných podmínek zajistíme. Umění pro naše zákazníky vybíráme stejně svědomitě, jako kdybychom jimi doplňovali naši vlastní sbírku. Takovéto poradenství je zdarma a některá díla Vám zajistíme i za lepší ceny, než v naší galerii či zde na stránkách. Finanční částka, kterou chcete do umění investovat, je zcela na Vás. Přijímáme nabídky na takovýto individuální prodej od 10.000,- Kč až po milionové částky.

Shora uvedeným způsobem (tedy poradenstvím) můžeme zajistit, že bez ohledu na naši současnou nabídku vybereme společně vždy dílo, na které budete s radostí pohlížet, a zároveň dílo, které bude výhodnou investicí. Co se týče naší nabídky, soustředíme se na současné (žijící) autory, neboť pouze u nich můžeme stoprocentně ověřit pravost nakupovaných děl a pořídit k nim certifikát, fotografii autora s dílem apod. Nákupu starších autorů se však nebráníme. Pouze v této souvislosti vždy zdvořile upozorňujeme, že většina děl starších autorů již svého hodnotového maxima dosáhla a není u nich tedy zdaleka takový potenciál růstu, jaký skýtají současní (často v dnešní době nedocenění) autoři.

MUDr. Lubomír Kmoch

Vztah k umění si vybudoval již dávno, ale sbírat umění začal až zhruba před dvaceti lety. Po několika letech jím nasbíraná umělecká díla zvýšila svoji hodnotu několikanásobně. A přitom si uvědomil, že umění je nejen krásné, ale také může být velmi dobře zhodnocenou investicí. Ze soukromé sbírky tak vznikla galerie a několik našich stálých zákazníků se začalo zajímat o rady spojené s výběrem umění. Začal poskytovat i poradenství, v rámci něhož  sestavoval umělecké sbírky na míru.

Ing. Marie Kmochová

O umělcích se říká, že jsou jako ostatní, všechno dělají jako ostatní, ale někdy smějí rozmlouvat s Bohem. A my tak máme díky tomuto jejich napojení jedinečnou možnost se k této energii také na chvíli přiblížit.
Ke skutečnému umění mě přivedl můj manžel a jeho nadšení pro umění.  Za to, co nyní s velkou vášní se synem děláme, vděčíme právě jemu.
Při výběru umění, ať už s investičním záměrem, či pro radost, je důležité kupovat jenom to, co se Vám skutečně líbí, co Vás nějakým způsobem osloví či přitahuje. Koupíte-li si umění jenom pro investici, aniž by se Vám líbilo, nic Vám to většinou nepřinese.

Kontakt: tel. 602 386 665 | e-mail marie@galeriekmoch.cz

Mgr. Štěpán Kmoch, Ph.D.

K umění mě přivedl táta jako zapálený sběratel už dávno. S rostoucím věkem rostl i můj zájem o něj a můj pohled na umění se průběžně proměňoval.
Původně jsem umění považoval za oblast, ve které se člověk bez znalostí širších dobových souvislostí jen obtížně orientuje. Pro běžné lidi je takový pohled frustrující a od zájmu o umění spíše odrazuje.
Nyní vnímám umění již zcela jinak. Pátrání po faktech, aneb „autor chtěl tímto dílem říci …“ je prací historiků umění. Nikoliv však pozorovatelů. Každý vidíme v umění něco jiného. Výsledek interakce s uměním je dán nejen znalostmi dobových souvislostí, ale i momentálním duchovním vývojem, psychickým rozpoložením a celou řadou iracionálních faktorů. Žádná vnitřní reakce, kterou umění podněcuje, proto není špatná, ale zkrátka taková, jaké je. A nezaujatým pozorováním této reakce poznáváme sami sebe.

Kontakt: e-mail stepan@galeriekmoch.cz

O Galerii Kmoch

Moje zkušenost s Galerií Kmoch je velmi pozitivní. Co mě zejména zaujalo, byla ochota přizpůsobit se mému času, ochota se mi maximálně věnovat, přátelské, na nic si nehrající prostředí.
A v neposlední řadě - doklad o koupi byl na nejvyšší profesionální úrovni, kterou jsem zažila.
Samozřejmě - jako jediní na trhu - měli dostupnou grafiku Oldřicha Kulhánka - JOB (I), kterou jsem už dlouho chtěla.

Mgr. Alena Chlumská, MBA, jednatelka společnosti Seven Reasons s.r.o.

Nemohu se označit za sběratele uměleckých předmětů a děl. Mám ale umění rád, rád se potěším pohledem na krásnou věc a ještě raději dávám svým blízkým a přátelům dárky, které potěšují srdce i duši. A právě takové věci nacházím na stránkách a v nabídkách Galerie Kmoch. Vzal jsem na vědomí, že se soustřeďují jen na současné umění a žijící autory - i když bych si velmi rád vybral i ze starších děl. Ale nabídka současného umění je - především v e-mailových akcích této galerie - krásná. Obrazy, grafiky, nádherná skleněná produkce pana architekta Šípka a mnohé další: podle mne není možné si nevybrat.
A pokud se takto podporuje i duševní život národa a kultivujeme umělecké cítění, pak si není více co přát. Snad jen, aby Galerii ta aktivita dlouho vydržela.

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c., proděkan Lékařské fakulty UK v Hradci Králové

Jako letitý sběratel grafik jsem měl možnost spolupracovat s řadou českých i zahraničních galerií a musím potvrdit, že s Galerií Kmoch je dosavadní spolupráce bez jakýchkoliv konfliktů a setkávám se jen s ochotou, solidností a čestností. Jsem maximálně spokojen, neboť spolupráce byla, je a určitě bude profesionální, rychlá a korektní.

Tak, jak jsem se již zmínil, spolupracoval jsem a spolupracuji s řadou zahraničních i tuzemských galerií a zdroji (AUKRO, EBAY, AMAZON apod.), ale velice často k vyřizování využívám členy své rodiny, nebo i kolegy.

Nevím proč, ale ve Vašem případě jednám napřímo, asi intuice čestného jednání.

Soukromý sběratel, jehož přáním je zůstat v anonymitě
Více referencí

Kde nás najdete?

Galerie Kmoch, Pražská 1279/18, Praha 10, PSČ 102 00
tel. 602 386 665 | e-mail kmoch@galeriekmoch.cz