Císařovský | Exner | Placht

špička současné malby v Galerii Kmoch

Poslední ekonomické krize ukázaly, že umění je výbornou investicí v těžkých dobách a spolehlivým způsobem, jak uchránit své úspory před inflací. Že tento trend není jenom přáním sběratelů dokládají i mnohé články v předních českých médiích.

Vybrali jsme proto pro Vás díla tří špičkových českých malířů narozených v šedesátých letech: Ivana Exnera, Tomáše Císařovského a Otto Plachta. Nabídka čítá celkem 21 unikátních děl. Všechna jsou v galerii vystavena a ke všem přikládáme certifikát pravosti podepsaný autorem.

Kdy

do 17. února 2023
(pouze o všedních dnech)

Kde

Galerie Kmoch
Pražská 1279/18, Praha 10

Investujte do děl tří špičkových českých autorů narozených v šedesátých letech.

Tomáš Císařovský (1962)

Totalitní režim tahal za nitky, aby nebyl přijat na AVU. Po spatření jeho tvorby při přijímacím pohovoru na AVU však prof. Smetana vystoupil s tím, že takový talent přijat být musí, jinak ze školy sám odejde. Tyto nelehké začátky v ovzduší společnosti, která bránila svobodnému uměleckému vyjádření, se promítly do autorovy tvorby.
Jeho tvorba je charakteristická důrazem na barvy, zjednodušenou kompozici a velké formáty. Autor pracuje se symbolikou a atributy, malbu pojímá v některých dílech jako lingvistickou hru. Rovněž se nebrání brát v potaz historický nebo společenský kontext, který zohledňuje ve svých malbách. Veselá barevnost jeho děl často kontrastuje s temným obsahem.
Více o Tomáši Císařovském

Ivan Exner (1960)

Zastává tradiční hodnoty, historii a klasické malířské umění považuje predevším za řemeslo. Nechce dělat věci nově, ale lépe. Inspiruje se českou i světovou kulturou, od antiky po art deco. Jeho díla jsou hojně zastoupena ve sbírkach po celém světě.
Více o Ivanu Exnerovi

Otto Placht (1962)

Od roku 1993 je pro něj hlavní inspirací peruánská kultura, jihoamerická džungle a magické působení ayahuascy. Ostatně sám je šamanem pobývajícím polovinu roku v prostředí peruánské džungle.
Džungli vnímá jako symbol permanentní transformace na mnoha úrovních. Malby takto obsahují silný emocionální náboj, jsou imaginativní a plné barev. Díla jsou narativní, obsahují mnoho složek a fragmentů, které se navzájem prolínají. Plachtův neotřelý pohled na realitu umožňuje vniknout pod povrch do její samotné podstaty.
Více o Ottu Plachtovi

Objednejte se na návštěvu výstavy (pouze o všedních dnech). Těšíme se na Vás!

    Váš email (vyžadováno)

    Datum a čas návštěvy (vyžadováno)