Kristýna Nejedlá Bujárková

Výstava Dvě cesty tři

Výstava obsahuje soubor děl, která vznikla během autorčiných cest po Chorvatsku, Řecku a Izraeli. Základní inspirací tvorby Kristýny Nejedlé Bujárková je především příroda, na kterou nahlíží z různých úhlů pohledů, myšlenky surrealismu a metafyzické malby.

Kdy

26. 10.–7. 12. 2023
PO-PÁ dle domluvy

Kde

Galerie Kmoch
Pražská 1279/18, Praha 10

Ceník vystavených děl

Vystavená díla pochází přímo od autorky. Certifikát pravosti je samozřejmostí.

Kristýna Nejedlá Bujárková se narodila roku 1998 v Praze. V současné době studuje na plzeňské Západočeské univerzitě na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Ateliéru malby pod vedením Vladimíra Vély. Ve své tvorbě se věnuje především malbě a grafice. Časté experimenty, jak s technikou nebo s materiály, autorku každý cyklus posouvá dále do neznáma, které jemně uchopí a přetvoří dle svého vnímání.

Na malířských plátnech můžeme naleznout klasické grafické postupy, jako je například vymývání barvy, vytváření struktur a prosvěcování. Základní inspirací nadále zůstává příroda, která je nazírána z různých úhlů pohledů a artikulována do současného malířského jazyka. Stále je zde znatelný vliv myšlenek surrealismu a především metafyzické malby Carla Carry a Giorgia de Chirica. Přesto z nutkavé potřeby zachytit pouhým okem nezachytitelné struktury se přesouváme dále, do objevení zhmotněné podstaty vše obklopující přírody.

Tvorbu Kristýny Nejedlé Bujárkové si můžete prohlédnout na webu Galerie Kmoch.

Proběhlé výstavy
Rozálie Prokopcová, Galerie Kmoch, 2023
Jan Saudek, Galerie Kmoch, 2022
Tomáš Císařovský, Ivan Exner, Otto Placht, Galerie Kmoch, 2020

Kristýna Nejedlá Bujárková - Dvě cesty tři