Ladislav Janouch a přátelé

Výstavu špiček české moderny v Galerii Kmoch pro velký zájem prodlužujeme do 30. 4. 2024

Výstava představuje díla pěti špičkových autorů moderního umění v čele s uznávaným sochařem Ladislavem Janouchem. Obdivovat můžete i umění jeho přátel - malíře Ivana Exnera, malíře Aleše Knotka, fotografa Ivana Krále, malíře a grafika Josefa Velčovského. Na výstavě bude vystaveno celkem 25 unikátních prodejních děl. Ke všem přikládáme certifikát pravosti podepsaný autorem.

Kdy

od 12. 1. do 30. 4. 2024

Kde

Galerie Kmoch, Pražská 1279/18, Praha 10

Vystavená díla

Umělecká díla pochází přímo od autorů. Certifikát pravosti je samozřejmostí. Ceny děl najdete v sekci Nabízení autoři. Ceny zahrnují daně a poplatky.

Ladislav Janouch (*1944)

Ladislav Janouch (narozen 14. června 1944 v Praze) patří mezi přední české sochaře. V letech 1959–1963 vystudoval Střední průmyslovou školu keramickou Bechyně a poté pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1967–1973). V roce 1980 byl na stáži v Academia di Belle Arti Perugia. Nyní žije a pracuje v Praze.

Ladislav Janouch patří ke generaci, která tvoří ještě v duchu evropské sochařské tradice. Od svých učitelů převzal nejen řemeslné postupy, ale hlavně poučení z historie klasického i avantgardního sochařství první poloviny dvacátého století. Plně využívá zvolených materiálů – dřeva, kamene i litého kovu – které jsou materiální a výrazovou základnou jeho tvorby.

Až na drobné výjimky neopustila Ladislava Janoucha fascinace lidskou figurou, vyjádřená expresivním zachycením pohybu. I přes nejrůznější stupně stylizace lidského těla skrze něj tlumočí navýsost humanistické obsahy – antikou inspirovanou symboliku člověka, radost ze sportovního výkonu, zamyšlení nad tváří portrétovaného, vztah matky k dítěti či věčné okouzlení tvary ženského těla.

Více o Ladislavu Janouchovi

Ivan Exner (*1960)

Ivan Exner (narozen 6. února 1960 v Pardubicích) patří mezi nejrespektovanější a nejvýznamnější české malíře a grafiky. Kromě malířské tvorby se věnuje i typografii. Vystudoval pražskou Střední průmyslovou školu grafickou (1975-1979), následně pokračoval na Akademii výtvarných umění v Praze (1980-1986). Autor je předsedou spolku S.V.U. Mánes. Žije a působí v Praze.

Je intelektuálem, který se zaobírá otázkou poslání umění v podmínkách dnešní společnosti a přemýšlí, jakými prostředky je možno předat ideální hodnoty, bez kterých výtvarná práce ztrácí svou platnost a smysl. Maluje technikou starých mistrů – jsou to dávno zapomenuté návody a recepty starých mistrů, tato technika je pomalá a náročná. Tímto a mnohým dalším jde svou vlastní cestou a nepodléhá žádným módním trendům.

Zastává tradiční hodnoty, historii a klasické malířské umění považuje především za řemeslo. Nechce dělat věci nově, ale lépe. Inspiruje se českou i světovou kulturou, od antiky po art deco. Jeho díla jsou hojně zastoupena ve sbírkách po celém světě.
Více o Ivanu Exnerovi

Josef Velčovský (*1945)

Josef Velčovský (narozen 7. října 1945 ve Václavovicích) absolvoval Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, na kterou navázal studiem u profesora Karla Součka na Akademii výtvarného umění v Praze. V letech 1970 a 1975 absolvoval půlroční stáž ve Francii. Francie mu učarovala a neustále se tam vrací. V roce 2000 mu zde byla udělena cena Evropských umělců. Velčovský cestoval po celé Evropě, kde sbíral uměleckou inspiraci. Samostatně vystavuje od roku 1971 - doma i zahraničí. Je zastoupen v řadě soukromých i veřejných sbírek u nás a v zahraničí. Ilustroval více než 70 knih.

Na jeho obrazy a grafiky můžeme pohlížet jako na snové a poetické. Často zobrazují krajinu a ženská torza. Obrazy ukrývají tajemství i ironický humor. Teoretici výtvarného umění ho zařazují zařazují k poetickým surrealistům, jindy k imaginativnímu proudu. Velčovský však pronesl: „Chci, aby obraz byl krásný“. Toto krédo platí dodnes.

Více o Josefu Velčovském

Ivan Král (*1955)

Ivan Král (narozen 25. června 1955 v Praze) je český fotograf, který se zabývá zejména fotografií krajiny a staré Prahy. Absolvoval SOU a pracoval v několika pražských tiskárnách jako reprodukční fotograf. V roce 1983 byl přijat do Fondu výtvarných umělců a od té doby působí jako nezávislý fotograf. V roce 2000 vydal autorskou obrazovou publikaci Naše Praha, která získala ocenění Ministerstva kultury ČR jako kniha roku.

Král je držitelem prestižního certifikátu Qualified European Photographer, který uděluje Federace evropských fotografů FEP v Bruselu. Od roku 2019 je členem spolku JUP – Jednota umělců výtvarných. Ivan Král vystavoval na řadě samostatných výstav doma i v zahraničí.

Více o Ivanu Královi

Aleš Knotek (*1956)

Aleš Knotek (narozen 5. července 1956 v Ivančicích) se zabývá malbou a grafikou. V roce 1983 absolvoval Akademii výtvarných umění v Praze. Je zakládajícím členem umělecké skupiny Tunel a členem skupiny Torzo. Od roku 1995 je členem S.V.U. Mánes. Jeho díla jsou součástí mnoha sbírek doma i v zahraničí. Jeho díla byla vystavena na mnohých samostatných výstavách, zúčastnil se kolektivních výstav doma i v zahraničí.

„U Aleše Knotka se nejedná o to, že by si svoji cestu předem stanovil či vybral – on ji pouze následuje, tak jak se následuje cesta Tao, tj. – kráčí a cesta se každým jeho krokem před ním rozvíjí dál a vpřed. Nemá tušení, k čemu dojde,“ napsal Egon Bondy.

Více o Aleši Knotkovi

Investice do umění

Oceňovaná díla špičkových autorů Ladislava Janoucha, Ivana Exnera, Josefa Velčovského, Aleše Knotka a Ivana Krále jsou součástí domácích i zahraničních uměleckých sbírek. Staly se tedy nejen ozdobou ale i vhodnou investiční příležitostí s vysokým potenciálem zhodnocení.

Jako rodinná galerie klademe důraz na osobní přístup. Díky dlouholetému pohybu ve světě umění, přátelským vazbám s umělci a zkušenostem vám rádi poskytneme poradenství v oblasti investic do uměleckých děl tak, aby ozdobily váš domov nebo kancelář, ale staly se i cenným odkazem pro vaši budoucí generaci.

Veškerá umělecká díla prodávaná v Galerii Kmoch pochází přímo od autorů, v případě jejich úmrtí pak od jejich dědiců z řad rodinných příslušníků. Certifikát pravosti děl je u nás samozřejmostí. 100% originalita děl, transparentnost a důvěra mezi vámi - našimi klienty, umělci a námi v Galerii Kmoch patří mezi naše hlavní pilíře a vize, od nichž se nikdy nevzdálíme.

Přijďte si od 12. 1. do 28. 3. 2024 prohlédnout výstavu. Kontaktujte nás. Těšíme se!

    Váš email (vyžadováno)

    Datum a čas návštěvy (vyžadováno)